تاریخ حدیث (ابهام زدایی)

    از ویکی‌نور

    تاریخ حدیث ممکن است عنوان برای کتاب‌های ذیل باشد:


    • تاریخ حدیث نوشته سيّد رضا مؤدّب (متولد 1341ش) است كه در آن، تاريخ تدوين حديث در بين مسلمانان شيعه و سنى را به‌صورت مستند و تحليلى بررسى و در قالب متنى درسى عرضه كرده است.    • مسندنويسی در تاريخ حديث نوشته استاد دانشگاه فردوسی مشهد؛ سید کاظم طباطبایی (متولد 1337ش.)، پژوهشی تخصصی و جامع درباره معانی، انواع و فواید مُسنَدنگاری در تاریخ حدیث‌نویسی اسلامی (سنی و شیعی) و اثبات تقدّم "اصل‌نویسی شیعی" است.