بحرانی (ابهام زدایی)

    از ویکی‌نور

    بحرانی ممکن است به هر یک از افراد زیر اشاره داشته باشد: 

    • جمال‌الدین ماجد بن هاشم بن علی حسینی (متوفی 1028ق)، مشهور به ابوعلى حسینى بحرانی، و سيد‌ ‎ماجد بحرانی، فرزند سيد‌ ‎هاشم بحرينى، يكى از علماى بزرگ اوايل قرن يازدهم هجرى است. وى، فقيهى محقق و دانشمندى فصيح و خوش‌بيان و شاعرى اديب بود و بيشتر سنوات عمرش در شيراز گذشت و سرانجام در كنار بارگاه شاه‌چراغ مدفون شد.    • محمد صنقور علي بحراني (متولد 1مه 1968م- بحرین)، فرزند على حيدر، از علماى شيعى بحرين، رئيس حوزه علميه «هدى» بوده و در آن، مشغول تدريس علوم دينى و مذهبى مى‌باشد.