الرسائل الفقهية (ابهام زدایی)

از ویکی‌نور

الرسائل الفقهية ممکن است عنوان برای کتاب‌های ذیل باشد:


  • رسائل فقهية (شیخ انصاری) ، به زبان عربى، تأليف مرتضى بن محمد امين، مشهور به شيخ انصارى، از علماى بزرگ شيعه و از فقهاى نام‌آور حوزه علميه نجف اشرف، در قرن سيزدهم هجرى و متوفاى سال 1281ق، است. اين كتاب، درباره پاره‌اى از مباحث و قواعد بحث برانگيز فقهى و اثرى ارزش‌مند و منبعى خوب براى آشنايى با برخى نظرات فقهى و اصولى شيخ انصارى مى‌باشد. آثار شيخ انصارى، در ميان علماى شيعه از ارزش و اعتبار والايى برخوردار است.


  • رسائل فقهیة (سبحانی) اثر آیت‌الله جعفر سبحانی (معاصر)، مجموعه هفت‌جلدی حاوی رسائل فقهی به زبان عربی در موضوع فقه استدلالی جعفری است. این اثر حاوی یک‌صد و بیست‌ودو رساله فقهی از نویسنده است که در زمان‌های مختلف و به دواعی مختلف در جاهای مختلف چاپ شده است، ازاین‌رو به لحاظ حجمی و لحن گفتاری متفاوتند.