الاجتهاد و التقليد (ابهام زدایی)

    از ویکی‌نور

    الاجتهاد و التقليد ممکن است عنوان برای کتاب‌های ذیل باشد:

    • البرهان السديد في الإجتهاد و التقليد اثر محمدباقر موحدی نجفی (متولد 1334ش)، کتابی است در دو جلد به زبان عربی با موضوع فقه و اصول. این اثر، حاصل دروس خارج فقه نویسنده است. او در پانزده فصل، به بیان مباحث مربوط به اجتهاد و تقلید و شرایط مجتهد و همچنین جواز و عدم جواز تقلید و سایر مباحث مربوط به این مبحث می‌پردازد.