الإجماع (ابهام زدایی)

    از ویکی‌نور

    الإجماع ممکن است عنوان برای کتاب‌های ذیل باشد:
    • كشف القناع عن وجوه حجية الإجماع تأليف شيخ اسدالله كاظمى تسترى(متوفى دهه چهارم قرن سيزدهم)، صاحب كتاب مشهور «مقابس الأنوار» در فقه، به زبان عربى است. اين كتاب، به بحث اجماع و ادله آن و موافقين و مخالفين آن در طول تاريخ پرداخته و به‌عنوان يكى از منابع ارزش‌مند در موضوع اجماع به شمار مى‌رود.