الأوائل (ابهام زدایی)

    از ویکی‌نور

    الأوائل ممکن است عنوان یکی از کتاب‌های ذیل باشد:

    • الأوائل (عسکری) اثر ابوهلال عسكرى، که در سال 395ق نوشته شده است و به معرفى كسانى مى‌پردازد كه نخستين بار سخنى يا شعرى گفته‌اند و يا كارى كرده‌اند و يا امرى بر ايشان گذشته است.


    • الأوائل (شوشتری) اثر محمدتقى شوشترى، متوفاى 1416ق، است كه آن را درباره اولین‌ها در امور مختلف، با استفاده از احاديث اهل‌بيت(ع) و اخبار و تاريخ، به زبان عربى نوشته است.    • الأوائل (طبرانی) تألیف سلیمان بن احمد طبرانی (متوفی 360ق) از جمله آثار در موضوع اوائل حدیث و اثر به زبان عربی نگارش شده است. تحقیق، شرح و تعلیق اثر به قلم مروان العطیة و شیخ الراشد انجام شده است.