اصفهانی (ابهام زدایی)

    از ویکی‌نور

    اصفهانی ممکن است به هر یک از افراد زیر اشاره داشته باشد:
    • حسن اصفهانی کربلایی (متوفای 1322ق-کاظمیه)، ‎مؤلف «تاریخ دخانیه»، از فضلای حوزه سامرا و کربلا و از شاگردان ممتاز میرزای شیرازی و سید اسماعیل صدر بوده است. وی تقریرات درس میرزا را نیز می‌نوشت. برای نمونه می‌توان به تقریرات درس استادش درباره قاعده «الناس مسلطون علی أموالهم» اشاره کرد.