اسفار (ابهام زدایی)

    از ویکی‌نور

    اسفار ممکن است عنوان برای کتاب‌های ذیل باشد:

    • درس‌های اسفار صورت مکتوب 118 جلسه از درس‌گفتارهای فیلسوف معاصر، مرتضی مطهری (1298-1358ش)، در سال‌هاى 1354-1357ش است که برای جمعی از فاضلان حوزه علمیه قم‏ بیان کرده است.