آشنایی با علوم قرآنی (ابهام زدایی)

  از ویکی‌نور

  علوم قرآنی ممکن است به یکی از موارد زیر اشاره داشته باشد:

  • آشنايى با علوم قرآنى تألیف محمد مهدى ركنى يزدى پيرامون برخى از مسائل علوم قرآنى نوشته شده است و از آنجا كه کتاب برای دانشجویان دانشگاه‌ها تهيه شده مطالب آن به صورت خلاصه و گذرا بيان شده و از همین جهت نام آن آشنايى با علوم قرآن گذاشته شده است.
  • آشنايى با علوم قرآن تألیف سيد‌ ‎محمد رادمنش كه از اساتيد دانشكده ادبيات دانشگاه تهران و از نویسندگان معاصر مى‌باشد کتاب را دربارۀ مسائل علوم قرآن به رشته تحرير در آورده است.وى در مقدمۀ کتاب(كه مقدمه بر چاپ دوم است).
  • آشنايى با علوم قرآنى را على اصغر حلبى پيرامون مسائل مختلف علوم قرآنى نوشته شده است.مؤلف كه از قرآن پژوهان معاصر مى‌باشد در این کتاب برخى از مسائل مهم علوم قرآنى را همچون: تفسير، تاویل، مصادر تفسير، اعجاز و...بررسى نموده است.
  • آشنایی با علوم قرآن تألیف محمدباقر سعیدی روشن از جمله آثار نویسنده‌ای معاصر در زمینه علوم قرآنی است که به زبان فارسی با استفاده از منابع مختلف فرق اسلامی به شیوه آموزشی نگارش شده است.