آزادی (ابهام زدایی)

    از ویکی‌نور

    آزادی ممکن است عنوان برای کتاب‌های ذیل باشد:

    • آزادی معنوی مجموعه‌ای است مشتمل بر پانزده سخنرانی از استاد شهید آیت‌الله مطهری (1298-1358ش) که در زمان‌ها و مکان‌های مختلف ایراد شده است. موضوع سخنرانی‌ها مسائل معنوی و مربوط به خودسازی و تزکیه نفس است، اگرچه در خلال سخرانی‌ها گاه به مسائل اجتماعی نیز اشاره شده است.