آشتیانی (ابهام زدایی)

    از ویکی‌نور

    (تفاوت) → نسخهٔ قدیمی‌تر | تجدیدنظر مورد تأیید واقع شد. (تفاوت) | نمایش نسخهٔ فعلی (تفاوت) | نسخهٔ جدیدتر ← (تفاوت)

    آشتیانی ممکن است به هر یک از افراد زیر اشاره داشته باشد: