الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع

  از ویکی‌نور
  الأنوار اللوامع فی شرح مفاتیح الشرائع
  الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع
  پدیدآورانآل عصفور، حسین بن محمد (نویسنده) آل عصفور، محسن (محقق)
  عنوان‌های دیگرمفاتیح الشرایع. شرح
  ناشرالمیرزا محسن آل عصفور
  مکان نشرقم - ایران
  چاپ1
  موضوعفقه جعفری - قرن 11ق. فیض کاشانی، محمد بن شاه مرتضی، 1006 - 1091ق. مفاتیح الشرایع - نقد و تفسیر
  زبانعربی
  تعداد جلد14
  کد کنگره
  ‏BP‎‏ ‎‏182‎‏/‎‏7‎‏ ‎‏/‎‏ف‎‏9‎‏ ‎‏م‎‏70227

  الانوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع، اثر شيخ حسين آل‌عصفور به زبان عربى است كه شرحى بر كتاب مفاتيح الشرايع ملا محسن فيض كاشانى مى‌باشد. اين شرح فقط جزء دهم تا چهاردهم كتاب مفاتيح را مورد بررسى قرار داده است.

  ساختار

  كتاب بدون هيچ مقدمه‌اى در 5 جزء از مباحثى چون حقوق زوجيت، معايش و مكاسب و قضا و شهادات سخن مى‌گويد.

  گزارش محتوا

  سبک اين شرح به صورت مزجى است و شرح خود را در لابه‌لاى كلمات و جملات مرحوم فيض در كتاب مفاتيح الشرايع آورده است.

  جزء اول كتاب شرح جلد دهم، پيرامون بحث حقوق زوجيت است كه در دو بخش یکى حقوق زوجيت و نفقات و بخش بعدى در احكام اولاد و فراق و لواحق آن است.

  جز يازدهم پيرامون معايش و مكاسب و جزء دوازدهم تتمه معايش است.

  جزء سيزدهم ادامه كتاب معايش و در ادامه بحث مفاتيح عطايا و مروات است.

  جزء چهاردهم كتاب القضاء و الشهادات و كتاب مفاتيح الفرائض و المواريث مى‌باشد.

  خاتمه كتاب در حيل شرعيه بحث مى‌كند.

  و در پایان بخشى تحت عنوان ختام و اتمام است كه شارح به شرح بحث حجيت عقل و مسائلى از اين قبيل پرداخته است.

  منابع مقاله

  متن و مقدمه كتاب