محمدصالح مازندرانی (ابهام زدایی)

    از ویکی‌نور
    (تفاوت) → نسخهٔ قدیمی‌تر | نمایش نسخهٔ فعلی (تفاوت) | نسخهٔ جدیدتر ← (تفاوت)

    محمدصالح مازندرانی ممکن است به هر یک از افراد زیر اشاره داشته باشد:


    • محمدصالح حائرى (1258-1350ش)، معروف به علامه سمنانی، فقیه، فیلسوف، ادیب، شاعر قرن چهاردهم