نهایت فلسفه (ترجمه نهایة الحکمة): تاریخچهٔ نسخه‌ها

برای نمایش هر یک از نسخه‌های زیر، بر روی تاریخ آن کلیک کنید. برای اطلاعات بیشتر راهنما:تاریخچه صفحه و راهنما:خلاصه ویرایش را ببینید.
(فعلی) = تفاوت با نسخهٔ فعلی، (قبلی) = تفاوت با نسخهٔ قبلی،  جز = ویرایش جزئی

‏۱۷ سپتامبر ۲۰۲۳

‏۲۵ اوت ۲۰۲۳

‏۲۳ نوامبر ۲۰۲۲

‏۱۵ اکتبر ۲۰۲۲

‏۷ اکتبر ۲۰۲۲

‏۴ اکتبر ۲۰۲۲

‏۲۲ سپتامبر ۲۰۲۲