نفری، محمد بن عبدالجبار: تاریخچهٔ نسخه‌ها

برای نمایش هر یک از نسخه‌های زیر، بر روی تاریخ آن کلیک کنید. برای اطلاعات بیشتر راهنما:تاریخچه صفحه و راهنما:خلاصه ویرایش را ببینید.
(فعلی) = تفاوت با نسخهٔ فعلی، (قبلی) = تفاوت با نسخهٔ قبلی،  جز = ویرایش جزئی

‏۱۸ سپتامبر ۲۰۲۲

‏۱۸ اوت ۲۰۲۲

‏۷ اوت ۲۰۲۲

‏۱۷ نوامبر ۲۰۲۱

‏۴ سپتامبر ۲۰۲۱

‏۲ فوریهٔ ۲۰۱۹

‏۵ اکتبر ۲۰۱۸

‏۲۹ سپتامبر ۲۰۱۸

‏۲۷ سپتامبر ۲۰۱۸

‏۳۰ ژوئیهٔ ۲۰۱۸

‏۲۱ ژوئیهٔ ۲۰۱۸

‏۵ ژوئن ۲۰۱۸

‏۱۴ اوت ۲۰۱۷

‏۱۶ ژوئیهٔ ۲۰۱۷

‏۱ ژوئیهٔ ۲۰۱۷

‏۲۵ ژوئن ۲۰۱۷

‏۴ مهٔ ۲۰۱۷

‏۲۳ فوریهٔ ۲۰۱۷

‏۳ ژانویهٔ ۲۰۱۷

‏۱۶ دسامبر ۲۰۱۶

‏۱۱ دسامبر ۲۰۱۶

‏۱۶ نوامبر ۲۰۱۶

‏۱۲ نوامبر ۲۰۱۶

‏۸ نوامبر ۲۰۱۶

‏۲۸ ژوئن ۲۰۱۶

‏۹ مهٔ ۲۰۱۶