مقامات عارفان؛ شرح تفصیلی و گسترده دو نمط نهم و دهم الإشارات و التنبيهات: تاریخچهٔ نسخه‌ها

برای نمایش هر یک از نسخه‌های زیر، بر روی تاریخ آن کلیک کنید. برای اطلاعات بیشتر راهنما:تاریخچه صفحه و راهنما:خلاصه ویرایش را ببینید.
(فعلی) = تفاوت با نسخهٔ فعلی، (قبلی) = تفاوت با نسخهٔ قبلی،  جز = ویرایش جزئی

‏۱۴ فوریهٔ ۲۰۲۴

‏۲۱ ژانویهٔ ۲۰۲۳

‏۱۵ ژانویهٔ ۲۰۲۳

‏۷ دسامبر ۲۰۲۲

‏۲ دسامبر ۲۰۲۲

‏۷ فوریهٔ ۲۰۲۲

‏۱۵ فوریهٔ ۲۰۲۱

‏۲ مهٔ ۲۰۲۰

‏۱۲ نوامبر ۲۰۱۸

‏۶ اکتبر ۲۰۱۸

‏۱۸ سپتامبر ۲۰۱۸

‏۱۳ سپتامبر ۲۰۱۸

‏۲۵ اوت ۲۰۱۸

‏۱۱ ژوئیهٔ ۲۰۱۸

‏۶ ژوئن ۲۰۱۸

‏۱۷ آوریل ۲۰۱۸

‏۲ ژوئن ۲۰۱۷

‏۱ مهٔ ۲۰۱۷

‏۱۷ فوریهٔ ۲۰۱۷

‏۱۳ فوریهٔ ۲۰۱۷

‏۴ ژانویهٔ ۲۰۱۷

‏۳ ژانویهٔ ۲۰۱۷

‏۱ ژانویهٔ ۲۰۱۷

‏۱۱ دسامبر ۲۰۱۶

‏۲۳ نوامبر ۲۰۱۶

‏۳ نوامبر ۲۰۱۶

‏۳۰ اکتبر ۲۰۱۶

‏۲۶ اکتبر ۲۰۱۶

‏۲۰ ژوئیهٔ ۲۰۱۶

‏۲۶ ژوئن ۲۰۱۶

‏۲۲ ژوئن ۲۰۱۶

‏۲۵ مهٔ ۲۰۱۶

‏۹ مهٔ ۲۰۱۶