فاضل (ابهام زدایی)

فاضل ممکن است به هر یک از افراد زیر اشاره داشته باشد:
  • ابراهيم بن سليمان القطيفى مشهور به فاضل قطيفى، از بزرگان علماى اماميه در قرن دهم، معاصر و معارض با محقق كركى و صاحب تأليفات و اجازات چندى است.صاحبان تراجم از او با اوصافى چون: فاضل، عالم فقيه، محدث، المحقق المدقق، الشيخ السعيد و غيره ياد كرده‌اند.وى احتمالا در حدود 885 ه‍.ق در قطيف زاده شد.