عرفان و مقامات؛ شرح و نقد دو نمط نهم و دهم کتاب «الاشارات و التنبيهات»: تاریخچهٔ نسخه‌ها

برای نمایش هر یک از نسخه‌های زیر، بر روی تاریخ آن کلیک کنید. برای اطلاعات بیشتر راهنما:تاریخچه صفحه و راهنما:خلاصه ویرایش را ببینید.
(فعلی) = تفاوت با نسخهٔ فعلی، (قبلی) = تفاوت با نسخهٔ قبلی،  جز = ویرایش جزئی

‏۲۱ ژانویهٔ ۲۰۲۳

‏۱۵ ژانویهٔ ۲۰۲۳

‏۹ دسامبر ۲۰۲۲

‏۷ دسامبر ۲۰۲۲

‏۲ دسامبر ۲۰۲۲

‏۷ فوریهٔ ۲۰۲۲

‏۱۵ فوریهٔ ۲۰۲۱

‏۲۵ فوریهٔ ۲۰۲۰

‏۱۷ مارس ۲۰۱۹

‏۲۰ نوامبر ۲۰۱۸

‏۱۰ نوامبر ۲۰۱۸

‏۱۱ سپتامبر ۲۰۱۸

‏۲۵ اوت ۲۰۱۸

‏۲ اوت ۲۰۱۸

‏۲ ژوئن ۲۰۱۸

‏۱۷ آوریل ۲۰۱۸

‏۲۳ اوت ۲۰۱۷

‏۷ ژوئیهٔ ۲۰۱۷

‏۳ ژوئیهٔ ۲۰۱۷

‏۱ ژوئن ۲۰۱۷

‏۱ مهٔ ۲۰۱۷

‏۲۵ مارس ۲۰۱۷

‏۱۷ فوریهٔ ۲۰۱۷

‏۱۳ فوریهٔ ۲۰۱۷

‏۴ ژانویهٔ ۲۰۱۷

‏۳ ژانویهٔ ۲۰۱۷

‏۱ ژانویهٔ ۲۰۱۷

‏۳۱ دسامبر ۲۰۱۶

‏۱۱ دسامبر ۲۰۱۶

‏۲۳ نوامبر ۲۰۱۶

‏۳ نوامبر ۲۰۱۶

‏۳۰ اکتبر ۲۰۱۶

‏۲۱ اوت ۲۰۱۶

‏۲۱ ژوئیهٔ ۲۰۱۶

‏۲۶ ژوئن ۲۰۱۶

‏۲۲ ژوئن ۲۰۱۶

‏۲۵ مهٔ ۲۰۱۶

‏۹ مهٔ ۲۰۱۶