شیعه و پاسخ به چند پرسش: تاریخچهٔ نسخه‌ها

برای نمایش هر یک از نسخه‌های زیر، بر روی تاریخ آن کلیک کنید. برای اطلاعات بیشتر راهنما:تاریخچه صفحه و راهنما:خلاصه ویرایش را ببینید.
(فعلی) = تفاوت با نسخهٔ فعلی، (قبلی) = تفاوت با نسخهٔ قبلی،  جز = ویرایش جزئی

‏۲۱ ژانویهٔ ۲۰۲۳

‏۱۵ ژانویهٔ ۲۰۲۳

‏۳۰ نوامبر ۲۰۲۲

‏۱۸ ژانویهٔ ۲۰۲۲

‏۱۲ اکتبر ۲۰۲۰

‏۹ سپتامبر ۲۰۱۹

‏۶ سپتامبر ۲۰۱۹

‏۱۷ اوت ۲۰۱۹

‏۱۰ نوامبر ۲۰۱۸

‏۹ اکتبر ۲۰۱۸

‏۵ اکتبر ۲۰۱۸

‏۲۷ سپتامبر ۲۰۱۸

‏۲۶ سپتامبر ۲۰۱۸

‏۱۷ سپتامبر ۲۰۱۸

‏۶ سپتامبر ۲۰۱۸

‏۲۵ اوت ۲۰۱۸

‏۱۷ اوت ۲۰۱۸

‏۱۰ اوت ۲۰۱۸

‏۱ اوت ۲۰۱۸

‏۳۰ ژوئیهٔ ۲۰۱۸

‏۲۷ ژوئیهٔ ۲۰۱۸

‏۱۳ ژوئن ۲۰۱۸

‏۲ ژوئن ۲۰۱۸

‏۳ فوریهٔ ۲۰۱۸

‏۱۴ دسامبر ۲۰۱۷

‏۱۲ اکتبر ۲۰۱۷

‏۵ اوت ۲۰۱۷

‏۲۲ ژوئن ۲۰۱۷

‏۱۴ مهٔ ۲۰۱۷

‏۱۶ آوریل ۲۰۱۷

‏۸ آوریل ۲۰۱۷

‏۲ فوریهٔ ۲۰۱۷

‏۲۹ دسامبر ۲۰۱۶

‏۵ نوامبر ۲۰۱۶

‏۹ مهٔ ۲۰۱۶