شطری از اوایل امور عامه؛ شرح منظومه حکمت سبزواری: تاریخچهٔ نسخه‌ها

برای نمایش هر یک از نسخه‌های زیر، بر روی تاریخ آن کلیک کنید. برای اطلاعات بیشتر راهنما:تاریخچه صفحه و راهنما:خلاصه ویرایش را ببینید.
(فعلی) = تفاوت با نسخهٔ فعلی، (قبلی) = تفاوت با نسخهٔ قبلی،  جز = ویرایش جزئی

‏۱۴ فوریهٔ ۲۰۲۳

‏۱ دسامبر ۲۰۲۲

‏۲۱ اوت ۲۰۲۲

‏۱۲ مارس ۲۰۲۲

‏۷ فوریهٔ ۲۰۲۲

‏۱ فوریهٔ ۲۰۲۲

‏۲۵ فوریهٔ ۲۰۲۰

‏۸ اوت ۲۰۱۹

‏۱۷ مارس ۲۰۱۹

‏۲۰ نوامبر ۲۰۱۸

‏۱۰ نوامبر ۲۰۱۸

‏۲۶ سپتامبر ۲۰۱۸

‏۶ سپتامبر ۲۰۱۸

‏۲۵ اوت ۲۰۱۸

‏۱۰ اوت ۲۰۱۸

‏۱ اوت ۲۰۱۸

‏۲۷ ژوئیهٔ ۲۰۱۸

‏۲ ژوئن ۲۰۱۸

‏۶ ژوئیهٔ ۲۰۱۷

‏۲ ژوئن ۲۰۱۷

‏۲۷ مهٔ ۲۰۱۷

‏۱ مهٔ ۲۰۱۷

‏۲۵ مارس ۲۰۱۷

‏۱۰ ژانویهٔ ۲۰۱۷

‏۱ ژانویهٔ ۲۰۱۷

‏۳۱ دسامبر ۲۰۱۶

‏۳۰ دسامبر ۲۰۱۶

‏۲۴ نوامبر ۲۰۱۶

‏۲۶ اکتبر ۲۰۱۶

‏۲۳ اکتبر ۲۰۱۶

‏۱۴ اکتبر ۲۰۱۶

‏۲۶ ژوئن ۲۰۱۶

‏۲۲ ژوئن ۲۰۱۶

‏۲۵ مهٔ ۲۰۱۶

‏۹ مهٔ ۲۰۱۶