شرح عيون الحكمة: تاریخچهٔ نسخه‌ها

برای نمایش هر یک از نسخه‌های زیر، بر روی تاریخ آن کلیک کنید. برای اطلاعات بیشتر راهنما:تاریخچه صفحه و راهنما:خلاصه ویرایش را ببینید.
(فعلی) = تفاوت با نسخهٔ فعلی، (قبلی) = تفاوت با نسخهٔ قبلی،  جز = ویرایش جزئی

‏۱۹ فوریهٔ ۲۰۲۳

‏۲۱ ژانویهٔ ۲۰۲۳

‏۷ فوریهٔ ۲۰۲۲

‏۲۹ ژوئن ۲۰۲۰

‏۱۰ سپتامبر ۲۰۱۹

‏۹ سپتامبر ۲۰۱۹

‏۵ سپتامبر ۲۰۱۹

‏۸ ژوئیهٔ ۲۰۱۹

‏۱۱ دسامبر ۲۰۱۸

‏۳ دسامبر ۲۰۱۸

‏۱۰ نوامبر ۲۰۱۸

‏۱۷ اکتبر ۲۰۱۸

‏۲۶ سپتامبر ۲۰۱۸

‏۶ سپتامبر ۲۰۱۸

‏۲۸ اوت ۲۰۱۸

‏۲۵ اوت ۲۰۱۸

‏۱۷ اوت ۲۰۱۸

‏۱۲ اوت ۲۰۱۸

‏۱ اوت ۲۰۱۸

‏۱۳ ژوئن ۲۰۱۸

‏۲ ژوئن ۲۰۱۸

‏۲۱ مهٔ ۲۰۱۸

‏۲۰ ژانویهٔ ۲۰۱۸

‏۴ ژانویهٔ ۲۰۱۸

‏۱۴ دسامبر ۲۰۱۷

‏۲۳ نوامبر ۲۰۱۷

‏۲۳ اکتبر ۲۰۱۷

‏۲۴ اوت ۲۰۱۷

‏۲۵ مارس ۲۰۱۷

‏۲۰ مارس ۲۰۱۷

‏۱۳ مارس ۲۰۱۷

‏۱۱ مارس ۲۰۱۷

‏۷ ژانویهٔ ۲۰۱۷

‏۲۸ دسامبر ۲۰۱۶

‏۱۸ دسامبر ۲۰۱۶

‏۱۱ دسامبر ۲۰۱۶

‏۳۱ اکتبر ۲۰۱۶

‏۲۸ اکتبر ۲۰۱۶

‏۲۶ اکتبر ۲۰۱۶

‏۱۲ ژوئیهٔ ۲۰۱۶

‏۲۶ ژوئن ۲۰۱۶

‏۲۲ ژوئن ۲۰۱۶

‏۲۵ مهٔ ۲۰۱۶

‏۸ مهٔ ۲۰۱۶