سامری خرایطی، محمد بن جعفر: تاریخچهٔ نسخه‌ها

برای نمایش هر یک از نسخه‌های زیر، بر روی تاریخ آن کلیک کنید. برای اطلاعات بیشتر راهنما:تاریخچه صفحه و راهنما:خلاصه ویرایش را ببینید.
(فعلی) = تفاوت با نسخهٔ فعلی، (قبلی) = تفاوت با نسخهٔ قبلی،  جز = ویرایش جزئی

‏۲ ژوئن ۲۰۲۳

‏۲۸ مهٔ ۲۰۲۳

‏۷ نوامبر ۲۰۲۱

‏۱۸ نوامبر ۲۰۲۰

‏۱۴ ژوئن ۲۰۲۰

‏۳ مهٔ ۲۰۲۰

‏۷ آوریل ۲۰۲۰

‏۲۵ فوریهٔ ۲۰۲۰

‏۱۶ ژانویهٔ ۲۰۲۰

‏۱۵ ژانویهٔ ۲۰۲۰

‏۶ آوریل ۲۰۱۹

‏۲۷ سپتامبر ۲۰۱۸

‏۱۷ سپتامبر ۲۰۱۸

‏۲۱ ژوئیهٔ ۲۰۱۸

‏۲۴ ژوئن ۲۰۱۸

‏۱۳ ژوئن ۲۰۱۸

‏۱ ژوئن ۲۰۱۸

‏۳۰ آوریل ۲۰۱۷

‏۲۵ مارس ۲۰۱۷

‏۱۱ مارس ۲۰۱۷

‏۱۳ دسامبر ۲۰۱۶

‏۹ مهٔ ۲۰۱۶