ثلاث رسائل (فاضل موحدي لنکراني)

ثلاث رسائل، شامل سه رساله و مقاله فقهى، به زبان عربى است. رساله اول، در مورد قاعده لا حرج است كه آیت‌الله فاضل، در رمضان 1407ق، براى جمعى از فضلا تدريس فرموده‌اند و شيخ مرتضى واعظى آن را منظم و مرتب نموده و مدارک آن را استخراج كرده است. رساله دوم، درباره شب‌هاى مه‌تابى و عدم تأخير فجر در چنين شب‌هايى از ساير شب‌هاست كه آیت‌الله فاضل آن را در رمضان 1418ق، تدريس فرموده‌اند و شيخ اكبر خادمى اصفهانى، آن را تقرير كره است. رساله سوم، در مورد عده زنى است كه رحم وى بيرون آورده شده است. اين رساله، گر چه قبلا توسط خود مرحوم آیت‌الله فاضل، نوشته شده و در ضمن كتاب الطلاق از كتاب «تفصيل الشريعة فى شرح تحرير الوسيلة» به طبع رسيده است، لكن به جهت عمومیت نفع مسئله مطرح شده در آن و مورد ابتلا بودنش، به عنوان رساله‌اى مستقل نيز در اين كتاب به چاپ رسيده است.

ثلاث رسائل (فاضل موحدی لنکرانی، محمد)
ثلاث رسائل (فاضل موحدي لنکراني)
پدیدآورانفاضل موحدی لنکرانی، محمد (نویسنده)
عنوان‌های دیگر1- قاعده نفی الحرج، 2- الفجر فی اللیالی المقمره، 3- عده المراه التی اخرج رحمها
ناشرمرکز فقهی ائمه اطهار علیهم‌السلام
مکان نشرقم - ایران
سال نشر1425 ق
چاپ1
شابک964-7709-19-6
موضوعفقه جعفری - قرن 14

قاعده نفی حرج

ماه - رویت (فقه)
زبانعربی
تعداد جلد1
کد کنگره
‏BP‎‏ ‎‏183‎‏/‎‏5‎‏ ‎‏/‎‏ف‎‏2‎‏ث‎‏8‎‏
نورلایبمطالعه و دانلود pdf

ساختار

هر سه رساله، به شيوه اجتهادى و استدلالى نگاشته شده است. روش‌مندى در طرح موضوعات خاص، كنكاش در آراى فقيهان و نقد اين نظريه‌ها و بررسى دقيق ادله و مدارک فقهى از خصوصيات روش فقهى آیت‌الله فاضل لنكرانى در اين رساله‌هاى تحقيقى است.

او توجه ويژه‌اى به تفسير آيات قرآن و تبيين دلالت‌ها و مفاهيم قرآن كريم دارد و در اين رساله‌ها اين نكته را مبرهن ساخته كه حقايق و فروعات و مسائل شريعت مقدسه را با تحقيق و تأمل لازم - در بسيارى از موارد - مى‌توان از آيات قرآن، استخراج و استنباط كرد.

گزارش محتوا

رساله اول كه درباره قاعده نفى حرج است، به ذكر مدارک و مصاديق اين قاعده و تفاوت آن با قاعده لا ضرر و عناوين مختلف حرج و مفاد اين قاعده پرداخته و يك بحث استطرادى درباره امامت اهل‌بيت و مفهوم ظلم و ذريه مطرح كرده است.

در رساله دوم، اين مسئله تحقيق شده كه آيا طلوع فجر، در ليالى مقمره با ديگر شب‌هاى سال متفاوت است يا از لحاظ حكم شرعى مشترك است؟ وى، حكم نماز و روزه را در اين شب‌ها با استناد به قرآن و روايات و اصل عملى مشخص كرده است.

در رساله سوم، درباره عده زنى كه رحم او را با وسايل جراحى خارج كرده‌اند، بحث نموده و آن را با عده زنى كه حائض نمى‌شود هم‌سطح دانسته است.

وابسته‌ها