تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (احكام التخلی): تاریخچهٔ نسخه‌ها

برای نمایش هر یک از نسخه‌های زیر، بر روی تاریخ آن کلیک کنید. برای اطلاعات بیشتر راهنما:تاریخچه صفحه و راهنما:خلاصه ویرایش را ببینید.
(فعلی) = تفاوت با نسخهٔ فعلی، (قبلی) = تفاوت با نسخهٔ قبلی،  جز = ویرایش جزئی

‏۵ آوریل ۲۰۲۳

‏۲۳ ژانویهٔ ۲۰۲۳

‏۲ ژوئن ۲۰۲۲

‏۲۹ ژوئن ۲۰۲۰

‏۲۵ نوامبر ۲۰۱۹

‏۱۰ نوامبر ۲۰۱۸

‏۲۵ سپتامبر ۲۰۱۸

‏۱۶ سپتامبر ۲۰۱۸

‏۴ سپتامبر ۲۰۱۸

‏۲۸ اوت ۲۰۱۸

‏۲۵ اوت ۲۰۱۸

‏۱۷ اوت ۲۰۱۸

‏۲۳ ژوئیهٔ ۲۰۱۸

‏۱۲ ژوئن ۲۰۱۸

‏۳۱ مهٔ ۲۰۱۸

‏۱۵ ژوئیهٔ ۲۰۱۷

‏۲۹ آوریل ۲۰۱۷

‏۱۹ آوریل ۲۰۱۷

‏۶ آوریل ۲۰۱۷

‏۲۵ مارس ۲۰۱۷

‏۱۸ مارس ۲۰۱۷

‏۱۲ مارس ۲۰۱۷

‏۲۴ دسامبر ۲۰۱۶

‏۱۳ نوامبر ۲۰۱۶

‏۵ نوامبر ۲۰۱۶

‏۴ نوامبر ۲۰۱۶

‏۱ نوامبر ۲۰۱۶

‏۲۸ اکتبر ۲۰۱۶

‏۱۱ ژوئیهٔ ۲۰۱۶

‏۲۸ مهٔ ۲۰۱۶

‏۸ مهٔ ۲۰۱۶