تعليقة علی شرح المنظومة السبزواري: تاریخچهٔ نسخه‌ها

برای نمایش هر یک از نسخه‌های زیر، بر روی تاریخ آن کلیک کنید. برای اطلاعات بیشتر راهنما:تاریخچه صفحه و راهنما:خلاصه ویرایش را ببینید.
(فعلی) = تفاوت با نسخهٔ فعلی، (قبلی) = تفاوت با نسخهٔ قبلی،  جز = ویرایش جزئی
(جدیدترین | قدیمی‌ترین) نمایش (۵۰ مورد جدیدتر | ) (۲۰ | ۵۰ | ۱۰۰ | ۲۵۰ | ۵۰۰)

‏۲۱ مارس ۲۰۲۳

‏۳۰ نوامبر ۲۰۲۲

‏۱۲ مارس ۲۰۲۲

‏۷ فوریهٔ ۲۰۲۲

‏۴ سپتامبر ۲۰۲۱

‏۱۹ ژوئن ۲۰۲۱

‏۹ سپتامبر ۲۰۲۰

‏۲۷ اوت ۲۰۲۰

‏۲۹ ژوئن ۲۰۲۰

‏۷ نوامبر ۲۰۱۹

‏۶ نوامبر ۲۰۱۸

‏۲۶ سپتامبر ۲۰۱۸

‏۱۶ سپتامبر ۲۰۱۸

‏۴ سپتامبر ۲۰۱۸

‏۳ سپتامبر ۲۰۱۸

‏۲۶ اوت ۲۰۱۸

‏۲۵ اوت ۲۰۱۸

‏۱۲ اوت ۲۰۱۸

‏۲۳ ژوئیهٔ ۲۰۱۸

‏۳۱ مهٔ ۲۰۱۸

‏۱۴ مارس ۲۰۱۸

‏۱۲ اکتبر ۲۰۱۷

‏۲۲ مهٔ ۲۰۱۷

‏۴ مهٔ ۲۰۱۷

‏۱ مهٔ ۲۰۱۷

‏۲۲ آوریل ۲۰۱۷

‏۹ آوریل ۲۰۱۷

‏۲۵ مارس ۲۰۱۷

‏۱۱ مارس ۲۰۱۷

‏۲۴ ژانویهٔ ۲۰۱۷

‏۲۳ ژانویهٔ ۲۰۱۷

‏۱۰ ژانویهٔ ۲۰۱۷

‏۲۹ دسامبر ۲۰۱۶

‏۲۴ نوامبر ۲۰۱۶

‏۵ نوامبر ۲۰۱۶

‏۲۶ اکتبر ۲۰۱۶

‏۲۳ اکتبر ۲۰۱۶

‏۱۸ ژوئیهٔ ۲۰۱۶

‏۲۶ ژوئن ۲۰۱۶

‏۲۲ ژوئن ۲۰۱۶

‏۱۹ ژوئن ۲۰۱۶

‏۲۶ مهٔ ۲۰۱۶

‏۲۵ مهٔ ۲۰۱۶

(جدیدترین | قدیمی‌ترین) نمایش (۵۰ مورد جدیدتر | ) (۲۰ | ۵۰ | ۱۰۰ | ۲۵۰ | ۵۰۰)