الشيعة في الإسلام: تاریخچهٔ نسخه‌ها

برای نمایش هر یک از نسخه‌های زیر، بر روی تاریخ آن کلیک کنید. برای اطلاعات بیشتر راهنما:تاریخچه صفحه و راهنما:خلاصه ویرایش را ببینید.
(فعلی) = تفاوت با نسخهٔ فعلی، (قبلی) = تفاوت با نسخهٔ قبلی،  جز = ویرایش جزئی

‏۱۵ ژانویهٔ ۲۰۲۳

‏۷ دسامبر ۲۰۲۲

‏۱ دسامبر ۲۰۲۲

‏۱۸ ژانویهٔ ۲۰۲۲

‏۳۱ اوت ۲۰۲۱

‏۲ ژانویهٔ ۲۰۲۱

‏۶ سپتامبر ۲۰۱۹

‏۲۵ اوت ۲۰۱۹

‏۱۳ نوامبر ۲۰۱۸

‏۴ نوامبر ۲۰۱۸

‏۲۷ سپتامبر ۲۰۱۸

‏۲۶ سپتامبر ۲۰۱۸

‏۲۴ سپتامبر ۲۰۱۸

‏۱۵ سپتامبر ۲۰۱۸

‏۱ سپتامبر ۲۰۱۸

‏۲۳ اوت ۲۰۱۸

‏۱۴ اوت ۲۰۱۸

‏۵ اوت ۲۰۱۸

‏۲ اوت ۲۰۱۸

‏۳ ژوئیهٔ ۲۰۱۸

‏۲۸ ژوئن ۲۰۱۸

‏۲۱ ژوئن ۲۰۱۸

‏۳۰ مهٔ ۲۰۱۸

‏۱۷ فوریهٔ ۲۰۱۸

‏۱۲ فوریهٔ ۲۰۱۸

‏۲۶ نوامبر ۲۰۱۷

‏۱۹ اکتبر ۲۰۱۷

‏۱۹ سپتامبر ۲۰۱۷

‏۲۴ اوت ۲۰۱۷

‏۲۹ ژوئن ۲۰۱۷

‏۲۲ آوریل ۲۰۱۷

‏۱۱ مارس ۲۰۱۷

‏۲۱ ژانویهٔ ۲۰۱۷

‏۳ ژانویهٔ ۲۰۱۷

‏۲۹ دسامبر ۲۰۱۶

‏۱۴ نوامبر ۲۰۱۶

‏۱۲ نوامبر ۲۰۱۶

‏۲ نوامبر ۲۰۱۶

‏۱۶ اکتبر ۲۰۱۶

‏۴ ژوئیهٔ ۲۰۱۶

‏۸ مهٔ ۲۰۱۶