الثغر الباسم في صناعة الكاتب و الكاتم: تاریخچهٔ نسخه‌ها

برای نمایش هر یک از نسخه‌های زیر، بر روی تاریخ آن کلیک کنید. برای اطلاعات بیشتر راهنما:تاریخچه صفحه و راهنما:خلاصه ویرایش را ببینید.
(فعلی) = تفاوت با نسخهٔ فعلی، (قبلی) = تفاوت با نسخهٔ قبلی،  جز = ویرایش جزئی

‏۱۱ شهریور ۱۴۰۱

‏۸ آذر ۱۴۰۰

‏۳۱ شهریور ۱۴۰۰

‏۵ اردیبهشت ۱۴۰۰

‏۲۹ فروردین ۱۴۰۰

‏۸ تیر ۱۳۹۹