التعليقة علی تحرير الوسيلة للإمام الخميني (علوی گرگانی)

التعليقة علی تحرير الوسيلة، تعلیقه و حاشیه سید محمدعلی علوی گرگانی (معاصر) بر کتاب ارزشمند «تحریر الوسیلة» امام خمینی(ره) است. این اثر به زبان عربی در دو جلد منتشر شده است.

‏ التعليقة علي تحرير الوسيلة للأمام الخميني
التعليقة علی تحرير الوسيلة للإمام الخميني (علوی گرگانی)
پدیدآورانعلوی گرگانی، سید محمدعلی (نويسنده)
ناشرمؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)
مکان نشرايران - تهران
سال نشر1394ش , 1426ق
موضوعفقه جعفری - رساله عملیه، فقه جعفری - قرن 14
زبانعربی
تعداد جلد2
کد کنگره
‏ ‏BP‎‏ ‎‏183‎‏/‎‏9‎‏ ‎‏/‎‏خ‎‏8‎‏ ‎‏ت‎‏3036
نورلایبمطالعه و دانلود
کد اتوماسیونAUTOMATIONCODE29717AUTOMATIONCODE

نویسنده در ابتدای کتاب چنین می‌نویسد: تحریر الوسیله مهم‌ترین و کامل‌ترین رساله فتوایی از زمان تألیفش تاکنون بوده که علاوه بر اینکه رساله عملی عموم مؤمنین بوده، مورد مراجعه اهل علم و معرفت نیز قرار گرفته است. این اثر مشتمل بر نظمی دقیق و حاوی همه ابواب فقه و مسائل عملیه‌ و بسیاری از فروع فقهی مورد ابتلاست. تعلیقه و حاشیه بر این کتاب را به مدد و یاری خداوند متعال پس از تعلیقه بر «العروة الوثقی» و «وسیلة النجاة» نوشتم...[۱]‏.

شیوه ارائه تعلیقه بدین‌ترتیب است که متن تحریر الوسیلة در بالای صفحات، و حواشی با ذکر عدد در ذیل صفحات ارائه شده است.

تعلیقه و حاشیه در حقیقت مبین نظرات فقهی محشی است؛ لذا گاه ممکن است مخالف یا همراه با نقدی بر دیدگاه نویسنده باشد؛ همان‌گونه که در این اثر نیز در رابطه با شرط اعلمیت در تقلید از مجتهد اعلم، امام خمینی(ره) فتوا به وجوب تقلید عامی از مجتهد اعلم می‌دهد، اما محشی احراز اعلمیت را برای عامی مشکل می‌داند: «اگر احراز آن ممکن باشد، که البته مشکل است پس اولی و احوط تقلید از مجتهد اعلم است»[۲]‏. یا در جایی دیگر امام(ره) تقلید از مفضول در مسائلی که موافق با فتوای افضل است را جایز می‌داند و این موضوع را به صورتی که مقلد حتی به تخالف دو فتوا هم علم نداشته باشد سرایت می‌دهد؛ اما محشی این فتوا را رد کرده و احراز موافقت را شرط می‌داند[۳]‏.


فهرست مطالب هر جلد در انتهای آن ذکر شده است.

پانویس

  1. ر.ک: مطلع کتاب، ج1، ص7
  2. ر.ک: متن جلد، جلد1، ص12، پاورقی6
  3. ر.ک: همان ص13، پاورقی1

منابع مقاله

مقدمه و متن کتاب.


وابسته‌ها