الأصول في علم الأصول (خطی)

الأصول في علم الأصول تألیف میرزا علی ایروانی (متوفی 1354ق) از جمله آثار نویسنده در علم اصول فقه است.

الأصول في علم الأصول
الأصول في علم الأصول (خطی)
پدیدآورانایروانی، علی (نویسنده)
چاپ1
تعداد جلد1
نورلایبمطالعه و دانلود pdf

اصل کتاب در دو جلد تألیف شده که در این نسخه از اثر، تنها بخشی مختصری از اثر (23 صفحه) باقی مانده است. موضوع علم، امتیاز علوم، وحدت علم، مبحث وضع، حقیقت استعمال، اقسام وضع از جمله مباحث مطرح شده در این بخش از کتاب است. وضع تعیینی و تعینی آخرین مباحث مطرح شده در این نسخه است که به پایان نرسیده است.

میرزا علی ایروانی حواشی و شروح مختلفی بر کتاب کفایه الاصول نوشته است. کتاب مورد بحث آخرین اثری است که در این زمینه نوشته چراکه آخرین تاریخی که در نسخه وجود دارد به سال 1347ق باز می‌گردد و تألیف کتاب تا آخر عمر ایشان ادامه داشته است. از سفید ماندن برخی مباحث کتاب مشخص می‌شود که اجل مهلت نداده که کتاب را به پایان آورد. این‌که اصحاب تراجم این کتاب را در شمار تألیفات نویسنده ذکر نکرده‌اند شاید به دلیل تأخیر تألیف تا آخر عمر ایشان بوده است.[۱]. ‎

متن کامل دو جلدی کتاب در سال 1422ق توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم با مقدمه‎ تحقیقی به قلم محمدکاظم رحمان ستایش منتشر شده است.

پانویس

  1. ر.ک: ایروانی، علی، مقدمه محقق، ص18

منابع مقاله

  1. متن کتاب.
  2. ایروانی، علی، الأصول في علم الأصول، قم، انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، چاپ اول، 1422ق.

وابسته‌ها