اشارات (ابهام زدایی)

اشارات ممکن است عنوان برای کتاب‌های ذیل باشد:
  • شرح الإشارات و التنبيهات (للفخر الرازي) شيخ الرئيس داراى ويژگی‌های متعددى می‌باشد كه از آن جمله مى توان به جامعيت و زمان تأليف آن اشاره كرد. اين كتاب عربى از آنجايى كه در اواخر عمر بوعلى تأليف گرديده است كاملتر و دقيق تر از ديگر آثارش می‌باشد. البته مشخص است كه «شفا» جامع ترين كتاب ابن سيناست و اشارات آن جامعيت را ندارد ليكن مؤلف نظريات تكميل و تصحيح شده خود را با حذف اضافات و جمع مطالب مورد نياز در اينجا آورده است.


  • الإشارات مجموعه است بر پنج عنوان که میرداماد در صورت ادعیه و مناجات در بیان حالات روحانی خویش یا تولی و تبری قلبی یا سفارش و وصیت به آشنایان و وارثان خود نوشته است و می‌تواند برای دیگران مایه هدایت و ارشاد در این گونه بحث‎ها و مسائل باشد.  • لطائف الإشارات لفنون القراءات نوشته احمد بن محمد قسطلانی (851-923ق)، کتابی است به زبان عربی و با موضوع علوم قرآنی. نویسنده در این اثر به بیان برخی احکام تجوید قرآن پرداخته و اصول و فَرش قرائات (یا فروع قرائات به معنای موارد جزئی از اختلاف قرائات در کلمات قرآنی است که ضابطه‌مند نیستند) را بررسی می‌نماید. کتاب توسط خالد حسن ابوالجود مورد تحقیق قرار گرفته است.  • الإشارات الإلهیة نوشته اديب و فيلسوف قرن چهارم هجرى ابوحيان توحيدى (310-414ق)، مجموعه‌ای از مناجات‌ها و اندرزها و شکوه‌ها و بیم‌ها و امیدهای نویسنده‌ای خوش‌ذوق و دردمند است که بدون مقدمه و بی هیچ نظام روشنی، معنویت صوفیانه را با فصاحت و بلاغت ترویج می‌کند.