أمالي الباغندي: تاریخچهٔ نسخه‌ها

برای نمایش هر یک از نسخه‌های زیر، بر روی تاریخ آن کلیک کنید. برای اطلاعات بیشتر راهنما:تاریخچه صفحه و راهنما:خلاصه ویرایش را ببینید.
(فعلی) = تفاوت با نسخهٔ فعلی، (قبلی) = تفاوت با نسخهٔ قبلی،  جز = ویرایش جزئی

‏۱۱ شهریور ۱۴۰۱

‏۲۳ اسفند ۱۴۰۰

‏۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۰

‏۵ اردیبهشت ۱۴۰۰

‏۱۶ دی ۱۳۹۹

‏۱۴ دی ۱۳۹۹

‏۱۹ آذر ۱۳۹۹

‏۲۵ خرداد ۱۳۹۹

‏۱۳ اردیبهشت ۱۳۹۹

‏۱۳ اسفند ۱۳۹۸

‏۱۰ اسفند ۱۳۹۸

‏۸ اسفند ۱۳۹۸